top of page
Search

Sharing City Seoul: ความสำเร็จของเมืองแห่งการแบ่งปันกัน

รัฐบาลกรุงโซล (Seoul Metropolitan Government: SMG) เกาหลีใต้ เป็นตัวอย่างที่สร้างสรรค์ในการบริหารจัดการเมือง โดยเฉพาะโครงการเมืองแบ่งปันที่ได้รับการยอมรับไปทั่วโลก รัฐบาลกรุงโซลได้เข้าไปจัดการกับปัญหาต่างๆ เช่น การขนส่ง ที่จอดรถ ที่พักอาศัย และสิ่งแวดล้อม โดยใช้ “นโยบายเมืองแห่งการแบ่งปัน” หรือเมืองที่ใช้ร่วมกัน (Sharing City) เพื่อช่วยแก้ปัญหาที่ใกล้ชิดกับชีวิตของประชาชน เช่น การลดค่าเลี้ยงดูแลเด็ก ลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษารถยนต์ โรงเรียนแบ่งปัน พิพิธภัณฑ์แบ่งปัน ชุมชนแบ่งปัน ฯลฯ


โดยปัจจุบัน ปี 2018 มีวิธีการแชร์สิ่งต่างๆ มากกว่า 300 วิธีแล้ว

Image Credit: http://www.denkenfindetstadt.at/sharing-city-geteilt-und-doch-vereint/


นอกจากนี้ ในช่วงที่ผ่านมา SGM ได้แต่งตั้งและสนับสนุนองค์กรและธุรกิจจำนวนมากที่ให้บริการแบ่งปัน นับตั้งแต่ที่มีการประกาศให้กรุงโซลเป็นเมืองแห่งการแบ่งปัน ทำให้ยอดขายของธุรกิจที่ให้บริการแบ่งปันได้เพิ่มขึ้น 9 เท่าในช่วงสองปีที่ผ่านมา


SMG ออกกฎหมายในเดือนธันวาคมปี 2012 การประกาศใช้กฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการแบ่งปันและได้จัดตั้งคณะกรรมการร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ ใน 2013 SMG ได้เปิดตัว 'Share Hub' เพื่ออำนวยความสะดวกให้เศรษฐกิจแบ่งปัน เมืองแห่งการแบ่งปั่นของกรุงโซลโด่งดังไปทั่วประเทศและทั่วโลก มีเมืองกว่า 100 แห่งได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับนโยบายการแบ่งปันของกรุงโซล ในระยะยาว เมืองได้ตั้งเป้าจะเป็นผู้นำในการสร้าง "Global Organizations for Sharing"


สนับสนุนธุรกิจและองค์กรที่ให้บริการแบ่งปัน


รัฐบาลกรุงโซลมีเครื่องมือในการสนับสนุนให้เกิดการแบ่งปันในทางปฏิบัติหลายอย่าง เช่น การสนับสนุนการให้คำปรึกษา การประชาสัมพันธ์ และการสนับสนุนด้านการเงินให้กับองค์กรและธุรกิจที่ให้บริการด้านการแบ่งปัน มูลค่าประมาณ 5 ล้านวอนต่อบริษัท (ประมาณ 150,000 บาท) รวมทั้ง สนับสนุนธุรกิจร่วมกันในเขตรอบๆ กรุงโซลด้วยจำนวนเงิน 3.6 ล้านวอน ตัวอย่างเช่น บริษัทแบ่งปันรถยนต์ เช่น Green Car และ So-car ที่มีจำนวนผู้ใช้รถร่วมกันทั้งหมดประมาณ 850,000 ครั้ง




ตัวอย่างการแบ่งปั่นเช่น โครงการ Modu-Parking (Modu หมายถึง สำหรับทุกคน) เป็นการจัดสรรที่จอดรถในที่พักอาศัยที่จะว่างในช่วงเวลาทำงาน โดยมีกว่า 2,000 จุดใน 7 เขต บริษัท Kiple ได้แชร์เสื้อผ้าเด็กจำนวน 8 ล้านชิ้น โดยร่วมกับศูนย์รับเลี้ยงเด็ก 230 แห่งในกรุงโซล และบริษัท PJT OK ที่ต้องการเพิ่มจำนวนบ้านที่ใช้ร่วมกันเพื่อลดครัวเรือนคนเดียว


ผลประโยชน์จากเมืองแบ่งปัน


SMG ได้ข้อสรุปว่าผลของการแบ่งปันพื้นที่จอดรถ การเปิดสถานที่อำนวยความสะดวกสาธารณะ และการใช้รถยนต์ร่วมกันว่ามีผลทางเศรษฐกิจประมาณ 48.4 พันล้านวอน (1.44 พันล้านบาท) มีพื้นที่จอดรถร่วมกัน 2,000 แห่ง คิดเป็นเงิน 160 ล้านวอน เปิดสถานที่สาธารณะ 139,366 ตารางเมตร กว่า1,000 แห่ง คิดเป็นเงิน 3,170 พันล้านวอน สมาชิกรถแบ่งปันร่วมกันที่สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายต่อคันรวมเป็นเงิน 7.4 พันล้านวอน



Image Credit: https://seoulsolution.kr/en/content/report-sharing-city-seoul

Image Credit: https://seoulsolution.kr/en/content/report-sharing-city-seoul

ที่ผ่านมามีการขยายการแบ่งปันสู่ชีวิตประจำวันของชาวเมืองมากขึ้นเรื่อยๆ เช่น โครงการ Resident Parking Only โครงการ One Roof Inter-Generational Sympathy ซึ่งจะนำแนวคิดเรื่องการแบ่งปันเสื้อผ้าเด็กไปยังย่านต่างๆ ทั่วกรุงโซลและทดลองการใช้รถร่วมกันในอพาร์ทเมนต์คอมเพล็กซ์แทนการทำเพียงแค่ที่จอดรถาธารณะหรือโครงการโรงเรียนที่แบ่งปันสำหรับนักเรียนเพื่อให้นักเรียนสามารถเข้าใจแนวคิดในการแชร์และใช้งานได้ตั้งแต่วัยเด็ก นอกจากนี้ยังมีโรงเรียนสำหรับการแบ่งปันผู้เชี่ยวชาญ และการส่งเสริมการสร้างธุรกิจร่วมกันใหม่

โมเดลการแบ่งปันยังต่อยอดไปได้เรื่อยๆ เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของคนกลุ่มต่างๆ เช่นแม่บ้าน คนหนุ่มสาว นักวิชาชีพ และผู้เกษียณอายุ การกำหนดชุมชนให้เป็นชุมชนแบ่งปัน โรงเรียนแบ่งปัน ส่วนพิพิธภัณฑ์และหอศิลป์ก็ขยายเวลาการเปิดดำเนินการไปยังคืนวันหยุดสุดสัปดาห์และวันหยุดมีกิจกรรมร่วมกันและแคมเปญที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชาวเมือง


เมืองแห่งการแบ่งปันได้ทยอยเกิดขึ้นตามที่ต่างๆ ทั่วโลก ทั้งเมืองใหญ่เมืองเล็ก โดยเมืองเล็กๆ อาจสามารถเริ่มได้ง่ายกว่าเพราะชุมชนที่รู้จักกันมีแนวโน้มจะแบ่งปันอยู่แล้ว ส่วนเมืองใหญ่อาจจำเป็นต้องมีเทคโนโลยีมาช่วยในการบริหารจัดการ ส่งเสริมธุรกิจที่มีโมเดลธุรกิจแบบแบ่งปันเพื่อความยั่งยืน และเปิดสิ่งอำนวยความสะดวกของภาครัฐและเอกชนในเมืองให้ผู้คนได้มีโอกาสให้ใช้ ก็จะช่วยให้การบริหารเมืองมีประสิทธิภาพ ลดค่าใช้จ่ายของประชาชน และสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันของคนในเมืองได้ หากเมืองใหญ่ยังทำไม่ไหว เริ่มจากเมืองเล็กๆ ดูก่อนก็น่าจะดี



ที่มา:

155 views0 comments

Comments


bottom of page