ทีมงาน

ณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ (ณัฐ)
Chairman
Policy Strategist ผู้รัก practical creativity และเชื่อในศักยภาพของคน

ธราธร รัตนนฤมิตศร (โจ๊ก)
Future Policy Director
Policy Advisor, Futurist และ Econometrician ผู้ชอบแก้ปัญหาเชิงนโยบายที่ซับซ้อนอย่างสร้างสรรค์ ผ่านการเข้าใจพฤติกรรมมนุษย์ คณิตศาสตร์ นวัตกรรม และความเห็นอกเห็นใจกัน

ภาพหน้าจอ 2564-04-03 เวลา 22.53.40.png

ประกาย ธีระวัฒนากุล (ใหม่)
Future Policy Director
นักเศรษฐศาสตร์ทาสแมว ผู้หลงใหลในธรรมชาติและศาสตร์การใช้ชีวิตแบบตะวันออก สนใจในการค้นหาจุดร่วมระหว่างตรรกะและความเป็นมนุษย์

ณภัทร จาตุศรีพิทักษ์ (ลูกคิด)
Managing Director
นักเศรษฐศาสตร์บิ๊กดาต้าและ Tech Entrepreneur ผู้เชื่อในการขับเคลื่อนอนาคตไทยด้วยหลักฐานเชิงข้อมูลและความร่วมมือระหว่างคนต่างวัยต่างหน่วยงานต่างหน้าที่ แต่อนาคตเดียวกัน

กานต์กมล สินเจริญ (ก้าว)
Senior Project Manager & 
Future  Policy Associate

นักรัฐศาสตร์ผู้หมกมุ่นครุ่นคิดหากลไกที่จะช่วย empower ให้ทุกปัจเจก องค์กร และภาคส่วนสามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและสังคมที่ตนอยู่ได้อย่างเต็มศักยภาพ

อภิวรรณ ดวงภุมเมศ (น้ำผึ้ง)
Project Manager & 
Future Policy Associate

Human-centered Statistician, Data-driven Design Thinker และ Innovative Problem Solver ผู้ชื่นชอบค้นหาความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ผ่านการทำความเข้าใจผู้คนและข้อมูล

ชยธร เติมอริยบุตร (ไอซ์)
Future Policy Associate
นักเศรษฐศาสตร์พัฒนา ที่อยากเห็นคนไทยอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และเสมอภาค ผ่านการออกแบบนโยบายที่ทุกคนมีส่วนร่วม

ณฐนภ ศรัทธาธรรม (มาร์ค)
Future Policy Analyst
นักวิเคราะห์นโยบายรุ่นใหม่ไฟแรง ผู้มีความลุ่มหลงสนใจในศาสตร์แห่งการมองอนาคต หนุ่มน้อยนักฝันผู้ถวิลหาสังคมที่ดีกว่า และเชื่อมั่นในทุกความเป็นไปได้

ณิชาพรรณ อัศวสุรนาท (ออน)
Future Policy Associate
นักนโยบาย ที่ปรารถนาให้การยอมรับฟังความคิดเห็นอย่างจริงใจเป็นวัฒนธรรมในกระบวนการนโยบาย

ไท วัฒนา (ไท)
Future Policy Analyst
นักเขียน นักวิเคราะห์นโยบาย และ Data Scientist ผู้มีความสนใจผลักดัน Data-driven Policy เพื่อนโยบายที่ตอบโจทย์สำหรับทุกคน

กัลยมน จันทรพัฒน์ (ออม) 
Future Policy Analyst
นักวิเคราะห์และรวบรวมข้อมูล โดยมุ่งเน้นเชิงสร้างสรรค์และปฎิบัติได้จริง