ภาพหน้าจอ 2564-04-22 เวลา 23.50.36.png

บทความและสิ่งพิมพ์

นำเสนอพลวัตการเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจ อัพเดตภาพอนาคตที่กำลังเกิดขึ้น ประสบการณ์ที่ดีจากทุกมุมโลก พร้อมทั้งไอเดียของสตาร์ทอัพชั้นยอด  

machine-learning.png

การพัฒนา
ทุนมนุษย์

meeting.png

การสร้าง

สังคมเสมอภาค

university.png

การปฏิรูปภาครัฐ

Icons made by Flaticon and Freepik